Contributie

Hoeveel contributie betaal je en op welke wijze.

Contributie
De actuele contributiebedragen vind je hieronder terug. De contributie die je betaalt, is afhankelijk van het jaar waarin je geboren bent. (Ook als je in een hogere of lagere leeftijdscategorie speelt dan waar je qua leeftijd in thuis hoort.) De contributiebetalingen gaan altijd via automatische incasso. Daarmeewordt Unitas van veel administratief werk verlicht. Mocht je het niet eens zijn met een bepaalde afschrijving, dan kan je die afschrijving altijd via je bank laten terugdraaien. Zo blijf jij wel de baas over je bankrekening. Contributie ben je verschuldigd over het gehele seizoen, ook als je tussentijds stopt. Reden voor deze regel is dat Unitas aan het begin vanhet jaar moet vaststellen met hoeveel teams er gespeeld en getraind wordt. Dat is gebaseerd op het aantal leden dat we op dat moment hebben. Voor die leden gaan we voor het gehele seizoen allerlei financiële verplichtingen aan: contributie voor het NHV, zaalhuur, deelname aan competities. Al deze verplichtingen zijn verrekend in de jaarlijkse contributie. Daar draagt ieder lid van Unitas aan bij door ook de contributie over het volle seizoen te betalen.

Contributie overzicht voor seizoen 2018-2019 (onder voorbehoud)
 

Categorie

Geboortejaar

Contributie

F-Jeugd

2010 en jonger

€ 112,00

E-Jeugd

2008-2009

€ 160,00

D-Jeugd

2006-2007

€ 176,00

C-Jeugd

2004-2005

€ 200,00

B-Jeugd

2002-2003

€ 214,00

A-Jeugd

2000-2001

€ 254,00

Senioren

1999 en ouder

€ 338,00

Recreanten

1999 en ouder

€ 214,00