Spelvisie

"spelplezier voorop"

Spelvisie F-E-D-jeugd

F-jeugd (7 en 8 jaar)
Voor de jongste jeugd is het van belang dat zij handballen op eenmanier die past bij hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.
• Een aangepast veld; geeft kans om te scoren en de bal te veroveren ofte stoppen en geeft dus positieve leerervaringen
• Een zachte bal; is veilig en maakt het vangen, werpen en dribbelengemakkelijk
• Veel oefenen en uitproberen; door weinig spelers in het veld, dus veelaan de bal, en een wisselende keeper
• Shoot outs; zodat iedereen een keer kan schieten en keepen
• Geen scorebord; plezier en waardering door anderen zijn belangrijkerdan de score
• Veel bewegingsvrijheid; vrijlopen, overspelen, dribbelen, de balonderscheppen

Spelregels F-jeugd nieuwe stijl
Download hier
Jeugdhandbal F-jeugd nieuwe stijl
Kijk hier het filmpje

E-jeugd (9 en 10 jaar)
Plezier en veelzijdig bewegen staan centraal. De spelregels zijnerop gericht om het spel beter te laten aansluiten bij debelevingswereld en bewegingsdrang van de kinderen.
• 5 spelers in het veld geeft ruimte om te spelen en door weinig spelersdus veel aan de bal
• Offensief verdedigen met als doel de bal te veroveren/onderscheppen
• Shoot outs, zodat iedereen een keer kan schieten en keepen
• De score wordt per wedstrijd bijgehouden. Er worden geen ranglijstenbijgehouden en gepubliceerd.

Spelregels E-jeugd nieuwe stijl
Download hier
Jeugdhandbal E-jeugd nieuwe stijl
Kijk hier het filmpje

D-jeugd (11 en 12 jaar)
Plezier en veelzijdig bewegen staan centraal. De verschillendespeelwijzen in F-, E- en D- jeugd werken stap voor stap richting hetvolwassen handbalspel.
• 6 spelers in het veld plus 1 keeper
• Zoveel mogelijk doorwisselen om ervaring op te doen
• Offensief verdedigen met minimaal 3 spelers buiten de 9 meter lijn
• Wedstrijdscores en ranglijsten worden gepubliceerd.

Spelregels D-jeugd nieuwe stijl
Download hier
Jeugdhandbal D-jeugd nieuwe stijl
Kijk hier het filmpje